I Danmark har man gjort forsøk med såkalte partnerskap mellom private organisasjoner og kommuner. I stedet for å skape tilbud til spesielle målgrupper, arbeidet disse partnerskapene med å inkludere mennesker med spesielle utfordringer sammen med en mangfoldig deltakergruppe.

Målet med prosjektet var at de sårbare gruppene skulle styrkes i å utvikle seg fra marginaliserte til likeverdige borgere.  Det ble lagt vekt på disse deltakerne kunne endre roller og være  «sårbare» i en kontekst og motta støtte – og være en aktiv medvirkende ressurs i en annen sammenheng.

VIVE og Roskilde Universitet har evaluert tre partnerskap mellom private organisasjoner og kommuner.

Last ned rapporten «Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer» (pdf)