Det er mange grunner til at barn viser aggressiv atferd, risikoatferd eller blir deprimerte. En av grunnene kan være omsorgssvikt. Tegn som er aktuelt å se etter hos barn og unge er blant annet lav intelligens, forsinket språkutvikling, tenåringssvangerskap og depresjon. Personell i barnehage og skole har her en unik anledning til å oppdage tidlige tegn på omsorgssvikt fordi de ser barna og ungdommene over tid. De har en lovpålagt plikt til å melde fra hvis de er bekymret.

Helsedirektoratet skal utarbeide «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av bekymringer for barn i barnehage og skole». Som bakgrunn for denne fikk Folkehelseinstituttet i 2017 i oppdrag å innhente og vurder forskning om tegn og signaler på omsorgssvikt hos barn og unge.

Last ned rapporten » Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?» (pdf)