Lav intelligens, forsinket språkutvikling, depresjon og tenåringssvangerskap kan være tegn på omsorgssvikt. Disse tegnene kan det være aktuelt for barnehage- og skolepersonell å se etter hos barn og unge. Det kan for eksempel være mange grunner til at barn og unge blir deprimerte, viser aggressiv atferd eller risikoatferd. Er ansatte i barnehage og skole bekymret, har de en lovpålagt plikt til å melde fra.

Helsedirektoratet skal utarbeide «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av bekymringer for barn i barnehage og skole». Folkehelseinstituttet ble derfor i 2017 bedt om å utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som har sammenheng med omsorgssvikt hos barn og unge.

Last ned rapporten «Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? En systematisk oversikt over oversikter» (pdf)