Det er bred støtte for en offentlig likestillingspolitikk i Norge, men litt uenighet om hvilke grupper som skal omfattes av denne. Det er for eksempel større enighet om likestillings- og straffe-tiltak når det er kvinner og funksjonshemmede som utsettes for diskriminering og hatefulle ytringer, enn når ofrene er homofile, transpersoner eller religiøse og etniske minoriteter.

Rapporten presenterer resultatene fra en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken. Studien kartlegger holdninger på tvers av de diskrimineringsgrunnlagene som i dag er beskyttet i likestillings- og diskrimineringsloven: kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, og kjønnsuttrykk.

Last ned publikasjonen «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge»(pdf)