Evalueringen viser at det finnes betydelig færre konsultasjonsteam for vold og overgrep enn antatt.
Samtidig tyder de gode erfaringene der teamene har vært etablert for en videreføring. Denne rapporten gir forslag til en rekke strategier for å styrke den avdekkende og hjelpende effekten av konsultasjonsteamene.

For å spre og videreutvikle teamene er det dessuten av avgjørende betydning at de får en sterkere forankring på departements- og direktoratsnivå. Enhver kommune skal ha et eget – eller inngå i et allerede etablert interkommunalt tverrfaglig team som har et bredere fokus enn mistanke om vold eller overgrep, for eksempel BTI- eller SLT-teamene.

Last ned rapporten «Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam» (pdf)