At vold mot dyr er kriminalisert og kan varsles, er dessverre ikke nok. Samfunnet må bidra til å forebygge og oppdage volden.

Dyremishandling synes å være relatert til ikke bare voldelig, men også en lang rekke ikke-voldelige former for antisosial kriminalitet, uten en entydig årsakssammenheng. Også barns mishandling av dyr kan være en risikofaktor for senere alvorlige voldshendelser mot mennesker, uavhengig av årsakssammenhenger. Men påstanden om at vold mot dyr er en indikasjon på familievold, har en sterk empirisk dekning.

Formålet med denne rapporten fra Dyrevernalliansen er å gjøre en oppsummering av viktige forskningsfunn, og vurdere det empiriske grunnlaget for den påståtte sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

Last ned rapporten «Hjelp når det trengs aller mest – sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker» (pdf)