Skole er en sentral arena for et godt barne- og ungdomsliv, og utdanning er viktig for å mestre livet som voksen. Det er få barnevernsbarn som fullfører videregående skole.  I dette notatet vises det til at for å øke gjennomføringen trengs særegne tiltak – særlig på yrkesfag. Videre vises det til at skoletilknytning for unge med alvorlige atferdsproblemer i liten grad skyldes hva slags tiltak som er gitt. Tiltaket som er vurdert er multisystemisk terapi (MST). Til slutt pekes det på at norskfødte foreldre oftere tar kontakt med barnevernet enn utenlandsfødte, og  det diskuteres hvorvidt tillit er en forklaring på dette.

Klikk her for å lese Med hjelp fra barnevernet En registerstudie av skolegang tiltak og meldinger (pdf)

Les mer på hjemmesidene til NOVA