Gode soningsforhold med vekt på ansvar og ressurser framfor problemorientering kan være av avgjørende betydning for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. Da reduseres også muligheten for tilbakefall til rus og kriminalitet, som er viktige mål med straffen i Norge. Funnene fra Bastøy viser at det er mulig å skape anstendige soningsforhold som kan være helsefremmende på ulike måter.

På bakgrunn av denne studien anbefaler forskerne at fengsler legges til rette for at innsatte får mulighet til å utvikle kompetanse som forbereder og kvalifiserer dem til livet etter soning.

Denne forskningsbaserte studien er gjennomført ved Bastøy fengsel. Hensikten er å utforske og beskrive forhold ved fengslet som virker helsefremmende.

Det er Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved Universitetet i Sørøst-Norge som står for studien.

Last ned rapporten «Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy» (pdf)