En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Segerstedtinstitutet har på oppdrag fra Sveriges kommuner og landsting (SKL) lagt fram en forskningsrapport om hvordan forekomsten av kommunale handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme så ut i april 2017 samt gennomført en analyse av planenes  innhold. Hensikten med oppdraget var å øke kunnskapen om kommunenes arbeid mot voldelig ekstremisme og hvilken rolle handlingsplaner spiller i dette arbeidet.

Från ord til handlingsplan (pdf)

Forsker Robin Andersson Malmroos fra  Gøteborgs Universitet, presenterte den svenske rapporten på et seminar på Senter for ekstremismeforskning i Oslo den 25. januar 2018. Les mer om dette på hjemmesidene til C-REX – Senter for ekstremismeforskning

Les KS sin omtale fra seminaret her