Denne evalueringsrapporten er initiert av Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen i Kristiansand kommune.

Forskere ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder og kommunen har gjennomført et samarbeidsprosjekt som har hatt til hensikt å hente kunnskap om hvordan utfordringer knyttet til ungdomssituasjonen er løst i Kristiansand. Dette har resultert i denne rapporten som beskriver dagens situasjon og gir anbefalinger og refleksjoner.

Institutt for pedagogikk ved UiA avdekker gjennom prosjektet mye positivt, men anbefaler bedre koordinering av innsatsen for særlig utsatte barn og unge i kommunen.

Du kan lese mer om rapporten på hjemmesidene til Kristiansand kommune.

Rapporten finner du her (pdf)