Samlivsbrudd og konflikter mellom foreldre synes å være en av de viktigste risikofaktorene for problemutvikling hos barn, spesielt hvis konfliktene er store og vedvarende. Fortsatt Foreldre bør være et tilgjengelig tilbud til  alle foreldre i hvordan de kan fortsette å være gode omsorgspersoner etter samlivsbruddet og for å forebygge psykiske vansker hos barna.

Fortsatt Foreldre er et gruppebasert veiledningskurs til foreldre i tida etter samlivsbrudd – utviklet ved Modum Bad. Målet er å gjøre foreldrene bevisst på at barn blir påvirket av hvordan de som foreldre samarbeider og hvordan de håndterer sin egen situasjon.

I denne rapporten har man undersøkt hvordan kurslederne opplever nytteverdien av kurset.

Last ned rapporten «Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd. Brukerevaluering blant kursledere» (pdf)