Rapporten presenterer dybdeintervju med 60 unge mennesker i Danmark, Nederland og Storbritannia som har vært radikalisert eller hatt en i nær familie som har vært radikalisert og som nå er de-radikalisert.

Forfatterne peker på tre hovedfunn for hvorfor unge blir radikalisert og hva som gjør at de blir de-radikalisert:

1. Push faktorer som mangel på støtte fra familie og mangel på emosjonell hjelp, til autoritære personer for å få svar på spørsmål om usikkerhet og urolighet. De-radikalisering skjer når personen når et punkt hvor vold og hat blir for mye.

2. Pull faktorer for de som vokser opp i trygge omgivelser med en sterk rettferdighetssans og et ønske om et klart og tydelig mål i livet. Fordi familien ikke kan innfri ønskene vil disse personene bryte med familien og finne nye mål i radikaliserte grupper. De-radikalisering kan skje når personen kjeder seg eller innser hykleriet til ekstremistiske og radikaliserte grupper.

3. Lidenskapelige personligheter er de som dras mot spesielle og ekstreme miljøer, uansett hva de er. Familie, venner og nærmiljø kan ikke tilfredsstille deres behov for ekstreme opplevelser. De-radikalisering kan skje når personen forstår enkeltheten og de ekstreme idealene som ekstremistiske og radikaliserte grupper har.

Forfatterne anbefaler også fem forslag til strategier for å unngå radikalisering:

1. Sterkere samarbeid mellom skole, foreldre og andre for å lage et team rundt ungdom.

2. Støtte ungdom i deres leting etter identitet.

3. Utvikle utdanningsprogrammer for å skape økt bevissthet rundt radikalisering.

4. Gi radikaliserte og deres familier tilbud om exit programmer.

5. Tilby unge radikale alternativer for å stå opp for deres meninger og idealer.

Her finner du rapporten.