Et prosjekt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på HiOA har de siste to årene sett på hvilke utfordringer norske kommuner står overfor når ekstremisme skal forebygges. Forskerne har hatt som mål å synliggjøre de dilemmaene kommunene står i, avdekke hva kommunene faktisk gjør i dag og hvordan de gjør det.

Klikk her for å lese hele rapporten (PDF)

Her kan du lese et sammendrag av rapporten (PDF)

På hjemmesidene til Høgskolen i Oslo og Akershus finner du NIBRs rapport (både fullversjon og kortversjon) og omtale av den.