Ville Breivik ha blitt en massemorder hvis det ikke var for Internett? Mye tyder på at internett reduserer avstanden mellom tanke og handling. Via sosiale medier er det kort vei fra tanke til å bli medlem av et ekstremistiskforum. Videre spres bombemanualer mv. på de sosiale mediene. Dette anses som en fare for samfunnssikkerheten og det foreslås å innføre et straffebud som rammer publisering av slikt materiale på internett.

Det finnes lite forskning på nettekstremisme. Denne rapporten er relativt tidlig ute i internasjonal sammenheng. Rapporten bruker «nettekstremisme» som uttrykk for «radikalisering og voldelig ekstremisme på internett».

Det forskningsmessige underskuddet medfører at man vanskelig kan fremme mange konkrete forslag om forebyggende tiltak, fordi problemet først bør være vesentlig bedre definert. Mer tverrfaglig forskning vil kunne gi bedre innsikt i nettekstremismen og de psykososiale prosesser som utløses hos deltakerne.

Last ned rapporten «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett» (pdf)