Basert på kunnskap og erfaringer fra forebyggende arbeid rundt om i Danmark gir denne rapporten 10 konkrete råd til kommuner i deres innsats for å forebygge kriminalitet blant barn og unge.

Mens kommunale forebyggingsplaner selvsagt tar utgangspunkt i den enkelte kommunes problemer og ressurser på barne- og ungdomsområdet, er det samtidig viktig å være kjent med hvordan forebyggingsbegrepet kan forstås og hvilke konkrete innsatser begrepet omfatter. Denne oppsamlingen gir derfor en avklaring av noen sentrale begreper i tilknytting til arbeidet med å forebygge kriminalitet blant barn og unge.  Dessuten drøftes noen interessante aktuelle forskningsresultater vedrørende risiko- og beskyttelsesfaktorer og mulighet til å forutsi kriminell atferd.

 

 

 

Les rapporten «Forebyggelse af kriminalitet blant børn og unge – en videns- og erfaringsopsamling» (pdf)