Reformen om styrket foreldreansvar for barn som er dømt for kriminalitet har slått feil. Formålet med reformen var at hvis foreldre tok større ansvar for sine barn, ville ungdomskriminaliteten gå den. Det har den altså ikke. Tvert imot kan forholdet mellom barn og foreldre forverres som et resultat av ansvar, særlig hvor forholdet mellom dem allerede er anstrengt. Den går også hardt utover enslige mødre med dårlig økonomi, sier Anna-Lena Beutgen, utreder ved Brå. 

I 2010 ble det i Sverige innført et strengere skadeserstatningsansvar for foreldre til barn som har forårsaket skade eller begått kriminalitet. Brå foreslår nå at dette ansvaret tas bort.

Last ned rapporten «Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott» (pdf)