De fleste foreldre håndterer skilsmisseproblemer selv, men for noen er det vanskelig. Tilbud om veiledning, konfliktmegling og juridisk bistand er ikke alltid tilstrekkelig når det gjelder å komme til enighet om samarbeidet om deres felles barn.

Ekstra støtte er nødvendig. Det viser en evaluering av prosjektet Forældre sammen – hver for sig, som har pågått de seneste tre år. Og størst gevinst har foreldre med et høyt konfliktnivå hatt.

Last ned rapporten «Forældre sammen – hver for sig» (pdf)

Les mer om prosjektet på VIVE’s nettside