Hvordan bør en lærer møte en elev med ekstreme holdninger? Dette er utgangspunktet for den svenske forskeren Christer Mattssons studie. Han har selv vært lærer og mener at det finnes lite metoder og arbeidsformer som skolen kan bruke i møte med en radikalisert ungdom. Læreren står ofte i skvis om han skal angi vedkommende eller ivareta den viktige relasjonen mellom lærer og elev. Brudd på denne tilliten kan være ødeleggende for det demokratiske oppdraget.

Det er viktig å kunne bringe kontroversielle temaer inn i klasserommet og å trene på det å være uenig – på en god måte.

Last ned studien «Extremisten i klassrummet» (pdf)

Les mer om studien og temaet på nettsiden forskning.no