Evalueringen beskriver en endringsteori for hvordan kommunen kan legge om innsatsen overfor utsatte barn og unge Den gir også en modell for nye former for samarbeid mellom myndigheter, tilbydere og aktører. Det er særlig fokus på disse fire områdene, som anses å være avgjørende for gjennomføringen av omleggingen:

1. En forebyggende tilnærming samt prinsippet om at innsatsen skal støtte utviklingen av barnet eller den unge i forhold til hverdagen

2. Hyppigere oppfølging i sakene, og at det gjøres løpende justeringerer i forhold til barnet eller den unges behov

3. En tidligere koordinert innsats, slik at problemutvikling kan forebygges

4. Styrking av hverdagsperspektivet i tiltakene og i samarbeidet mellom aktørene

Socialstyrelsen har evaluert tre dansker kommuners omlegging til en tidligere forebyggende og mer effektiv innsats for utsatte barn og unge.

Disse kommunene har lykkes i sitt endringsarbeid, men har erfart at det kreves et langsiktig fokus og tett faglig ledelse for å innarbeide en slik forebyggende tilnærmingen i organisasjonen.

Last ned «Evaluering af omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge» (pdf)