De tre tiltakene Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle vurderes av Oxford Research som gode og nyttige, men anbefaler at man vurderer og utreder nærmere kompetansekravene for de frivillige. Imidlertid bør fokuset på frivilligheten ikke være til hinder for at man bruker ansattressurser og at man stiller krav om kvalitetssikring til både distriktene og til selve aktivitetene.

Oxford Research har på oppdrag fra Norges Røde Kors evaluert de nasjonale kjerneaktivitetene Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle. I tillegg har de sett på Digital leksehjelp som ligger under aktiviteten Leksehjelp.

Last ned rapporten «Evaluering av Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle» (pdf)