Hovedmålet til Læringsmiljøprosjektet var å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing. Dette hovedmålet er godt ivaretatt.

Evalueringen av Læringsmiljøprosjektet har vist at hovedfokuset har blitt opplevd til å være et antimobbeprogram, hvor forebygging og stansing av mobbing har vært i hovedsetet. Dette kan ha ført til at andre sentrale mål i Læringsmiljøprosjektet har blitt tonet ned.

Dette er sluttrapporten i evalueringen av Lærngsmiljøprosjektet, som startet opp i 2013.

Last ned «Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – sluttrapport» (pdf)

Les mer om prosjektet på nettsidene til Utdanningsdirektoratet