Rapporten avdekker hvordan familiene opplever behandlingstilbudet i Familiehuset. Noen av de ting som flere familier framhever er at de opplever Familiehuset som et trygt rom hvor de føler seg sett, hørt og forstått. Familiehuset har hjulpet dem til å se og forstå bedre hvorfor deres barn reagerer som de gjør, samt gitt nye verktøy til å håndtere konflikter eller stressende situasjoner på alternative måter.

Familiehuset i Rebild kommune er et forebyggende dagbehandlingstilbud for barn i alderen 0-18 år, som har spesielle behov for støtte.  VIVE har fulgt familiene i Familiehuset i 2017. De deltakende familiene har svart på et spørreskjema ved oppstart og ved avslutning av tilbudet. Videre ble det gjennomført intervjuer med Familiehusets leder og ansatte ved huset.

Last ned rapporten «Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune. En forebyggende indsats til familier med børn i alderen 0-18 år.» (pdf)