Rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Foreldreidealer, generasjonsendringer og verdier, hvilke konflikter står foreldrene overfor og hvilken betydning får nabolag og religiøst og etnisk nettverk for dem og deres barn?

Studien er gjennomført av NOVA på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Last ned rapporten «Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge» (pdf)