Det finnes i følge rapporten ikke empirisk grunnlag i til å gi et godt svar på om modellen bidrar til å fremme tidlig innsats og bedre koordinering. Det konkluderes imidlertid med at BTI er velegnet for samarbeid på tvers av faggrupper og sektorer. Erfaringene fra Danmark er at aktørene får bedre og gjensidig oversikt og forståelse for hverandres oppgaver. Innsats og ansvar koordineres bedre slik at brukerne opplever at oppfølgingen er mer helhetlig og mer sammenhengende.

KoRus-Sør tar for seg erfaringene med BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) som er testet ut i åtte nøkkelkommuner. Modellen har som formål å fremme kommunenes arbeid med tidlig innsats overfor barn og unge, samordne kommunale tjenester og involvere foreldre i bekymringsfulle saker med barn og unge.

Last ned rapporten «Erfaring med BTI i åtte nøkkelkommuner» (pdf)