Rapporten presenterer et handlingsprogram for å hjelpe kommuner og private organisasjoner med å beskytte barn av foreldre som er i konflikt med loven. Målet er å redusere virkningen av kriminelle sanksjoner, særlig fengsling, på barn og familie av lovovertrederen og samtidig identifisere barn som trenger hjelp uten ytterligere stigmatisering av dem.

Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy og School of Criminology and Criminal Justice står bak denne publikasjonen.

Last ned publikasjonen «Enhancing the Protective Environment for Children of Parents in Conflict with the Law or Incarcerated – A Framework for Action» (pdf)