Omsorgsbiblioteket har laget en kunnskapsoppsummering om pasientforløp for ROP-brukere. Her får man oversikt over både gjeldende regler og nyere forskning på tema.

Les kunnskapsoppsummeringen her (pdf)

Besøk hjemmesidene til Omsorgsbiblioteket