I tillegg til kunnskap om omfang, årsaker (eller risikofaktorer) og konsekvenser (eller assosierte følgetilstander) av trakassering, var det ønskelig å fremskaffe kunnskap om og en oversikt overforebyggende arbeid som er anbefalt, forsøkt og under utprøving og mulige effekter av denne. Det viste seg imidlertid at ingen av de norske eller nordiske studiene hadde sett på intervensjoner som reduserer eller tiltak som forebygger trakassering.

NTNU har på oppdrag fra BLD laget en oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Kunnskapsstatusen gir en oversikt over norsk og annen nordisk forskning på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap for perioden 2007-2015.

Last ned rapporten «En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring» (pdf)