Hvilken effekt har PMTO-behandling sammenlignet med vanlig familiebehandling i kommunene? Begge behandlingsformer har vist markert reduksjon i atferdsproblemer og styrking av foreldrenes kompetanse. Dette indikerer at familiebehandling i de danske kommunene, og i andre europeiske land, generelt ligger på et høyere nivå enn den familiebehandlingen som normalt tilbys i USA, hvor PMTO-behandling er utviklet og testet.

Helse- og velferdsstyrelsen i Danmark har i de senere år gjennomført en rekke bevisbaserte behandlingsmetoder for familier med barn og ungdom som opplever atferdsproblemer. Hensikten er å øke kvaliteten og utbyttet av familiebehandlingsprogrammer i Danmark. Denne publikasjonen oppsummerer resultatene av den første effektmåling i Danmark av familieprogrammet Parent Management Training – Oregon (PMTO). Programmet er rettet mot familier med 4-12 år gamle barn som opplever begynnende eller uttalt atferdsproblemer.

Last ned rapporten «Effekten af familiebehandling i Danmark. Et felteksperiment med PMTO og anden familiebehandling.» (pdf)