I denne studien går det fram at spilleproblemer hos en i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår til de pårørende, ikke minst for familiens barn. Økonomisk uttrygghet og psykiske helsevansker er noen av utfordringene. Hjelpen som tilbys i dag ser ut til å være mangelfull og vanskelig tilgjengelig og dekker ikke de behovene familien har. Studien foreslår derfor en rekke tiltak der familien inkluderes i behandlingen av spilleren. Det vil være med på å forebygge negative følger for levekårene og framtid til spesielt barna i familien.

Denne kvalitative undersøkelsen av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer er finansiert av Helsedirektoratet gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018). 

Last ned rapporten «»Det går på en måte aldri over» En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer» (pdf)