Hvordan oppleves hverdagen for pårørende til en med spilleproblemer, og hva kan man gjøre for å hjelpe familien? Disse spørsmålene belyses i denne rapporten skrevet av forskere fra Ahus på oppdrag fra Helsedirektoratet.

De pårørende forteller om både emosjonell og økonomisk utrygghet. Særlig er økonomi og bolig vanskelig for pårørende til personer med spilleproblemer. Forskerne understreker at «det som ser ut til å særprege situasjonen til pårørende til personer med spilleproblemer, er at konsekvensene av spillingen kan vare livet ut, selv om spillingen opphører.»

Les rapporten her (pdf)

Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) finner du her

Les mer på hjemmesidene til Helsedirektoratet