Hvordan ser det kriminalitetsforebyggende arbeidet ut i Sverige? Hvilke utviklingsbehov finnes? Første kapittel i rapporten handler om overgripende nasjonale initiativ, det andre om BRÅ’s støtte til kriminalitetsforebyggende arbeid, det tredje om regionalt-, og det fjerde om lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid. Tilslutt beskriver kapittel fem noen lokale eksempler på tverrfaglig samarbeid i kriminalitetsforebyggingen.

Dette er BRÅ’s tredje årsrapporten om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Sverige.

Last ned rapporten «Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2019» (pdf)