Hva ser ut til å forebygge kriminalitet i Sverige? Hvilke utviklingsbehov finnes? Denne rapporten beskriver det kriminalitetsforebyggende arbeid i 2017. 

Brå konstaterer at kriminalitetsforebygging generelt sett ennå er lite prioritert. Det synes dessuten å være et stort behov for kunnskap blant ulike aktører innenfor det forebyggende arbeidet. Likeså bør det fortsatt arbeides for at trygghetsskaping og kriminalitetsforebygging blir en sentral del av den offentlige samfunnsbyggingen og integreres i planer for byutvikling og i arbeidet med integrasjon og sosial bærekraft.

Dette er den andre årsrapporten som BRÅ (Brottsförebyggande rådet) rapporterer på vegne av regjeringen om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Sverige. Her er resultater fra undersøkelser og en verdensomspennende analyse av pågående arbeid nasjonalt, regionalt og lokalt samt en oppsummering av konklusjoner og utviklingsbehov.

Last ned årsrapporten «Det brottsförebyggande arbeidet i Sverige – nuläge och utvecklingsbehov 2018» (pdf)