Formålet med denne gjennomgangen er å få kunnskap om når det svikter og når det går bra i barnevernets arbeid. Helsetilsynet finner stor grad av variasjon i de gjennomgåtte sakene. Blant annet vises det god praksis i omsorgsovertakelse i kun litt over halvparten av sakene. Rapporten er derfor viktig i det videre arbeidet med å utvikle og forbedre hjelpetiltak som kan bidra til endringer i barns situasjon.

Last ned rapporten «Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker» (pdf)