Vive har her utvidet den Sosioøkonomiske Investeringsmodell (SØM) til å regne på forebyggende tiltak som er rettet mot utsatte barn og unge.

SØM på barn og ungdom bør, som i voksenområdet, bli sett på som et verktøy som kan gi en kommune eller en annen sosial aktør innsikt i den forventede økonomien i arbeidet. Men SØM gir ikke det endelige svaret på om innsatsen er en god investering eller ikke.

Last ned rapporten «Den Socialøkonomiske Investeringsmodel: Udvidelse med udsatte børn og unge» (pdf)