Altfor mange elever opplever å være utestengt. En av skolens oppgaver er å bidra til at elevene lærer å lage inkluderende fellesskap der mangfold har en naturlig plass. Vi trenger derfor lærere og skoleledere som er rustet til å gå inn i de vanskelige og betente spørsmålene i vår tid.

Gjennom Dembra er veiledning, kurs og digitale læringsressurser fritt tilgjengelig for lærere og skoleledere i ungdomsskolen og videregående skole. Underveis er det også ressurser til bruk i lærerutdanningen.

Dembra er en nettbasert veiledningsmodul, utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS).

Last ned rapporten » Dembra – Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefientlighet i skolen» (pdf)