Kan kriminalitet, og kriminelle tankemønstre endres gjennom behandling? Det kognitive intervensjonsprogrammet «Nye utfordringer» retter seg mot voksne menn med en kriminell livsstil og er nå evaluert. Resultatene viste at det kriminelle tankemønsteret i behandlingsgruppen falt betydelig – fra høye verdier – til å nærme seg normalt nivå.

Evalueringen av det svenske kognitive intervensjonsprogrammet «Nye utfordringer» konkluderer med at det kognitive behandlingsprogrammet «Nye utfordringer» kan bidra positivt til redusert kriminell tenkning og aktivitet.

Artikkelen er gjengitt i fagtidsskriftet «Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, volume 19, 2018 – utgave 2.

Last ned artikkelen «Criminality, thinking patterns and treatment effects – evaluation of the Swedish cognitive intervention programme ‘new challenges’ targeting adult men with a criminal lifestyle» (pdf)