Hovedresultatet i denne rapporten viser en gjennomgående positiv utvikling når det gjelder bruk av både tobakk, alkohol og narkotika blant norske 15-16-åringer, både for gutter og jenter. Og faktisk kommer de norske ungdommene svært godt ut her sammenlignet med de fleste land i ERUOPA.

Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD 1995-2015.

Last ned rapporten «Bruk av rusmidler blant15-16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995-2015. (pdf)

Les mer om rapporten på Folkehelseinstituttets hjemmeside.