Et samarbeid mellom kommune og sivilsamfunn kan være fruktbart for å bidra til barn og unges positive utvikling og styrke den tidlige forebyggende innsats. Det skal et samarbeidsprosjekt mellom Herning kommune og Red Barnet i Danmark vise. Prosjektet som nå evalueres av VIVE, kalles «Børnenes brobygger». Hensikten er å etablere et tett og koordinert samarbeid mellom kommunen og lokale fritidsklubber eller sosiale tilbud.

Prosjektet er basert på antakelsen om at det kan skape mer verdi for barna og deres familier, hvis parallelle forebyggende og rettslige innsats og aktiviteter i det sivile samfunn og kommunen er systematisk koordinert og skaper sammenheng rundt barnet.

Formålet med prosjektet er derfor å utvikle en brobyggingsmodell – med base i sivilsamfunnet – som kan komplettere utvalget av kommunale tilbud til utsatte barn og unge.

Last ned publikasjonen «Børnenes brobygger» (pdf)