Rapporten finner du på hjemmesidene til Institutt for samfunnsforskning