Denne rapporten er skrevet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner 2014-2019 (Voldsprogrammet).

Rapporten tar for seg i hvilken grad besøksforbud er et effektivt virkemiddel for å beskytte utsatte for vold i nære relasjoner.

Den undersøker også blant annet hvordan besøksforbud praktiseres, anvendelsesområde og håndhevelse av ordningen, samt eventuelle mangler og årsaker til dette.

Evalueringen har blitt gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Last ned hele rapporten her