Vold og seksuelle overgrep utgjør en betydelig risiko for dårlig helse og livskvalitet, og en stor del av utsatte personer er i risiko for å oppleve gjentatt vold. For personer som utøver vold, viser studier at mange selv har vært utsatt for vold i oppveksten. For å stoppe denne negative utviklingen er det svært viktig at behandlingen som tilbys er godt evaluert slik at vi vet at den virker.

Folkehelseinstituttet  (FHI) har på oppdrag fra NKVTS kartlagt systematiske oversikter av oppsummert forskning om behandling for personer som er utsatt for og/eller som utsetter andre for vold.

Last ned rapporten «Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold» (pdf)

Områdene det finnes forskning og evaluerte tiltak på er visuelt framstilt i dette forskningskartet over 329 systematiske oversikter.