Ensomhet og manglende inkludering i arbeidsliv, aktiviteter, nabolag og vanlig hverdagsliv er en utfordring som går igjen i flere studier om personer med rusproblemer. Denne gjennomgangen viser at det som er den den store utfordringen er å støtte og hjelpe personer med rusproblemer til det som kan karakteriseres som innhold i livet, aktivitet, arbeid og et sosialt nettverk.

Ikke minst betyr holdninger og tilnærminger innenfor tjenestene og tilbudene mye. Likeverd, respekt, omsorg og sosial inkludering er viktige nøkkelbegrep.

Dette er den første rapporten fra en følgeevaluering av Blå Kors sine gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2020. Hensikten med evalueringen er å tydeliggjøre innretningen av de to tiltakene, å vurdere behovet for tiltakene og av tiltakenes betydning for deltakerne og deres livskvalitet.

Last ned rapporten «Bedre livsmestring og sosial inkludering. En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg» (pdf)