Denne NOVA-rapporten bringer resultater fra analyser av registerdata om barn som har fått tiltak fra barnevernet i perioden 1993 til 2005. Den overordnete problemstillingen er: hvordan går det med disse barna som voksne sammenliknet med personer som ikke har vært i barnevernet? Analyser av slike data fra utlandet tyder på at prognosene for mange av disse barna er relativt dårlige.

Les rapporten her (pdf) 

Les mer på hjemmesidene til NOVA