Denne rapporten er en oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen om barnevernets undersøkelsesarbeid. Rapporten inneholder oversikt over erfaringer med bruk av utredningsmaler internasjonalt, risikovurderinger, brukernes erfaringer med barnevernundersøkelser og forhold som har betydning for barnevernets beslutninger etter en undersøkelse.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) skal i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Midt Norge, Senter for barnevernforskning og innovasjon ved NTNU og Hemilsenteret ved Universitetet i Bergen forske på barnevernets undersøkelsesarbeid.

Oppdraget er gitt av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og har en varighet på fire år. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter. Denne rapporten er den første i en serie på seks. Formålet med studien er å identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til RKBU Nord

Les rapporten her