Undersøkelser viser at barnevernsbarn i gjennomsnitt kommer dårligere ut som voksne enn andre barn. De har svakere arbeidslivstilknytning og tar med seg en rekke utfordringer som gir dem svakere psykisk og fysisk helse og lavere livskvalitet.

Rapporten forsøker å gi et mest mulig komplett bilde av hva som er de viktigste hindrene for god måloppnåelse i dagens barnevern.

Last ned rapporten «Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune» (pdf)