I denne NOVA-rapporten presenteres resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010». Forskerne spør hvordan det går med unge voksne med barnevernserfaring: Får de til gode overganger til voksenlivet i form av utdanning og arbeid?

Hovedsvaret er at mange får det, særlig når de får ekstra tid på seg. Dette er oppmuntrende, selv om langt flere unge voksne uten barnevernserfaring oppnår slike gode overganger.

Resultatene viser at det er av betydning for videre livsløp hvorfor det i sin tid ble iverksatt barnevernstiltak, eller hva slags tiltak de unge voksne har mottatt. Videre om de er kvinner eller menn, om de har fått ettervern, eller om de har innvandrerbakgrunn.

Rapporten viser klart hvor viktig det er å følge barn og unge med barnevernserfaring over mange år.

Les rapporten her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til NOVA