Forskning viser at barn som lever i hushold med vedvarende lavinntekt, har en øket risiko for å bli fattige sammenliknet med andre barn og unge. De har også en økt risiko for å få vanskeligere levekår som unge voksne.

Studier av fattigdom vil være opptatt av personers tilgang til ressurser som utdanning og arbeid, sosialt nettverk, tilgang til helsetjenester, tilgang til fritidsaktiviteter, beskyttelse mot vold og annen kriminalitet.

Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag for Blå Kors Barnas Stasjon.

Last ned rapporten «Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier» (pdf)