De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, også målt for mindre aldersgrupper og i mindre deler av byen. På tross av dette har nivået i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo økt klart siden 2015, etter mange års nedgang.

Som året før var det også i 2017 en økning i antall gjengangere både i aldersgruppen under og over 18 år.

Rapporten er basert på data fra 2017.

Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Norge). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo.

Last ned rapporten «Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2017» (pdf)