Kartleggingen avdekker et godt og mangfoldig forebyggende tiltaksarbeid blant barn og unge i Haugesund kommune. Det er imidlertid behov for å styrke de eksterende tiltakene og etterstrebe enda større helhet og sammenheng – med gode systemer og rutiner for identifisering, samhandling og videre håndtering

Haugesund har siden 2001 bygd opp det forebyggende arbeidet i kommunen med SLT-modellen som rammeverktøy.

Last ned rapporten «Barn og unge i risiko – oversikt over det forebyggende arbeidet i Haugesund kommune» (pdf)