Medietilsynet er opptatt av at alle som forholder seg til – eller jobber med barn og unge trenger kunnskap om deres medievirkelighet. Det er innsikt som må oppdateres hyppig, fordi hele medielandskapet er i rask og kontinuerlig endring. Skal vi voksne kunne være gode veiledere og sparringpartnere, er vi avhengig av å ha et balansert bilde av hvilke muligheter og utfordringer de unge møter i sin digitale hverdag.

I løpet av våren kommer Medietilsynet til å legge fram flere delrapporter fra Barn og medier 2020. En samlet rapport blir publisert høsten 2020.

Last ned «Barn og medier 2020 (pdf)

Les mer på nettsidene til Medietilsynet